Recursos d’ajuda per a la matrícula / Recursos de ayuda para la matrícula

Manual.

—————————————————————————————

Vídeos (en Valencià).

Estudiants nou ingrés

Estudiants de segons matrícules

-Modalitats de martrícula (segons la titulació) 

—————————————————————————————
Vídeos (en Castellano).

 Estudiantes nuevo ingreso 

 Estudiantes de segundas matrículas 

 

-Modalidades de matrícula (según la titulación)

—————————————————————————————